Kompleks pałacowy Amielienborga

Kopenhaga zapewnia nam interesujący zespół pałacowy Amalienborga, który jest złożony z czterech identycznych rokokowych pałaców. Są one zbudowane wokół ośmiokątnego placu. Na jego środku występuje konny pomnik Fryderyka V. Okazał się on inicjatorem budowy kompleksu pałacowego, jak i całego otoczenia. Przedstawia się tam konna statua króla, który jest odziany w szaty cesarza rzymskiego, z wieńcem laurowym na głowie. To dzieło artysty Jacques’a Francis Josepha Saly. Nad jego wykonaniem pracował on niespełna 20 lat. Ufundowana została przez duńską kompanię azjatycką, za niebagatelną na tamte czasu sume pół miliona rigsdalerów. Tak więc przekraczała dwukrotnie koszty całej budowy czterech pałaców Amalienborga. Z czego składa się ten pałac? Głównie z Pałacu Moltkego. Został on zbudowany przez Adama Moltkego i zakupiony przez Chrystiana VII. Jest on używany przede wszystkim do celów reprezentacyjnych. Kolejny Pałac LEventzaua był zbudowany przez Christiana Frederika Lebvetzau. Na jego parterze występuje muzeum Pałacowe, a w części pałacu dawniej mieściło się duńskie ministerstwo spraw zagranicznych. Natomiast Pałac Brockdorffa był zbudowany przez Joachima Brockdorffa. Mieściła się w nim dawniej Akademia Kadetów Marynarki Wojennej. Z czasem zespół pałacowy Amalienborga był zbudowany wokół ośmiokątnego placu.