Kościół świętego Ducha

Do zwiedzania kościołów przekonuje się bardzo wielu turystów. Widzą, że w ten sposób poznają pewne tajne informacje, które na co dzień nie są dostępne. Przekonują się także, w jaki sposób zostały utworzone pewne budowle sakralne, przez kogo i w jaki sposób. Takie informacje mogą zdobywać wybierając się do Kopenhagi. Tam przecież występuje kościół świętego ducha. Jak przedstawia się jego architektura i wyposażenie? Wymienia się przede wszystkim kaplicę Griffenfelda, która pochodzi z okresu od 1672 do 1673. Była ona przeznaczona dla młodo zmarłej małżonki Piotra Grinffenfelda, Karen Nansen. Teraz jest używana do medytacji, trumna została przywieziona do kościoła w Var. W tym kościele znajduje się także ołtarz z 1727 roku. Został on ofiarowany po pożarze przez króla Krystiana VI. Obraz występujący na tym ołtarzu ukazuje Wniebowstąpienie Pańskie. Był namalowany przez Hendrika Krocka, w stylu barokowym. Dodatkowe atrakcje tego kościoła świętego Ducha w Kopenhadze, to organy z dopasowaną przez Storcka fasadą z 1879 roku, jak i ambona z 1879. Organy występujące w tym kościele wydają się być bardzo cenne. Na przykład mają zapewnionych 75 głosów, aż 5000 piszczałek. Dlatego są to największe organy w całej Danii. Bardzo interesująco przedstawia się jeszcze krucyfiks Henryka Strocke, czy żyrandol nad chrzcielnicą z 1608 roku, który był ofiarowany kościołowi.