Rodzaje turystyki morskiej

Zwolennicy dalekich podróży zazwyczaj podzieleni są na dwie grupy, na tych, którzy wyżej cenią sobie atrakcje turystyki morskiej i na tych, którzy zdecydowanie wolą turystykę górską. W naszym kraju na szczęście możemy poczuć smak każdej z tych form aktywnej turystyki. Zarówno do profesjonalnej wspinaczki górskiej, jak i do większości aktywności morskich potrzebny jest dodatkowy sprzęt, który kosztuje całkiem sporo. Turystyka morska i górska pojmowane w takim sensie możemy zaliczyć do grupy turystyki kwalifikowanej. Te formy aktywności fizycznej możemy z powodzeniem wykonywać zarówno w pojedynkę, jak i w większej zorganizowanej grupie. Jeśli chodzi o turystykę morską to w jej obrębie należy wymienić przynajmniej trzy grupy aktywności, turystykę żeglarską, turystykę kajakową i turystykę nurkową. Odnośnie turystyki żeglarskiej, to jest to bardzo droga forma spędzania wolnego czasu, a poza tym tylko pięciu procent krajowych akwenów wodnych możemy ten sport uprawiać. Dlatego o turystyce żeglarskiej o wiele więcej się mówi poza granicami naszego kraju. Turystyka kajakowa to taka forma aktywności, którą można wykonywać w dowolnym akwenie wodnym. Jednak najlepiej jest ją wykonywać w miejscach do tego specjalnie wyselekcjonowanych. Turystyka nurkowa staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju.