Założenie biura podróży

Ciekawym pomysłem na dochodowy biznes może się okazać założenie biura podróży. Choć oczywiście organizatorzy wycieczek zagranicznych nie cieszą się aktualnie zbyt dużym zaufaniem i wiarygodnością, warto pokusić się o stworzenie nowej marki, która od samego początku będzie kreować tylko i wyłącznie pozytywny odzew ze strony konsumentów, osób korzystających z naszych usług turystycznych. Założenie biura podróży jest bardzo dużym i skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym bardzo dużych początkowych nakładów finansowych. Nawet, jeśli nie posiadamy odpowiedniego kapitału początkowego, nie powinniśmy rezygnować z tego pomysłu. Można go przecież zrealizować na wiele sposobów. Instytucje bankowe będą skłonne udzielić nam kredytu na taką inwestycję, jeżeli wykażemy się kompletnym i rentownym projektem całego biznesu w usługi turystyczne, a także przy posiadaniu odpowiedniej zdolności kredytowej i zabezpieczeniu. Działalność gospodarczą opierającą się na organizowaniu wycieczek zagranicznych rejestruje się tak, jak każdy inny biznes. Trzeba na pierwszym miejscu otrzymać wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek rejestracyjny możemy złożyć drogą elektroniczną bez konieczności opuszczania domu, albo osobiście w urzędzie gminy czy miasta, właściwym ze względu na lokalizację siedziby firmy.