Dawne stolice Polski

Dawne stolice Polski

Pomimo, że współcześnie stolicą Polski jest Warszawa, w przeszłości miastem pełniącym główne funkcje reprezentatywne były inne miejscowości. Jakie? Istnieje wiele hipotez przemawiających za tym, że pierwszym ośrodkiem polskiej władzy był Kalisz. Inne badania wskazują na Giecz. Dopiero w połowie X wieku dominujące role w naszym państwie zaczęły odgrywać takie miasta jak Gniezno oraz Poznań. Pomimo ustanowienia Gniezna pierwszą stolicą polaków, wiele naukowców skłania się do teorii, że mimo wszystko to właśnie Poznań posiadał większe uprawnienia i to tam mieścił się ośrodek sprawowania władzy. Niemniej, dokument podpisany przez Mieszka I jednoznacznie wskazuje Gniezno jako stolicę Polski. Po licznych najazdach na Poznań Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę do Krakowa, z zamiarem jednak zwrócenia miana miasta głównego po jego odbudowaniu. Nieco później funkcje stolicy pełnił Płock, szybko jednak władcy wrócili do Krakowa. Kolejno miano to przypadło Poznaniu. Pamiętać jednak należy, że stolica państwa niegdyś nie byłą rozumiana tak samo jak dzisiaj – wynikało to z częstego przemieszczania się władców. w XVI wieku, ze względu na liczne konflikty ze Szwedami, król przeniósł swój dwór do Warszawy, która umożliwiała szybsze podróże. Warszawa jako stolica została wpisana w polską konstytucję w roku 1952.