Puszcza Białowieska – zwiedzanie

Puszcza Białowieska - zwiedzanie

Puszcza Białowieska jest kompleksem obejmującym tereny zarówno w Polsce jak i Białorusi. Jej charakterystyczną cechą są wyjątkowe walory przyrodnicze – to właśnie tutaj dziko żyje największa populacja żubrów na świecie. Ten olbrzymi kompleks pierwotnie składał się z czterech pomniejszych puszcz. Obszar liczy sobie ponad 1500 kilometrów kwadratowych a sama Puszcza w dorzeczu dwóch rzek: Narwi i Bugu. Co jednak najważniejsze, Puszcza Białowieska stanowi schronienie dla wielu gatunków dzikich zwierząt, które objęte są na tym terenie ścisłą ochroną gatunkową. Zaliczamy do nich przede wszystkim wcześniej wspomniane żubry, ale również wilki, rysie, lisy, gronostaje, sarny i jelenie, wydry i wiele innych. Żyje tu również trzynaście gatunków nietoperzy. Dawniej, na terenie puszczy występowały również niedźwiedzie, aktualnie jednak nie są tam spotykane. Tereny puszczy podlegają ścisłej ochronie co najmniej od XV wieku. Początkowo ochrona ta nie wiązała się jednak z ochroną gatunkową, a funkcją reprezentacyjną – były to bowiem wyśmienite tereny łowieckie. Troszczono się o grubą zwierzynę, czyli głównie o żubry. Projekt Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej pojawia się dopiero w 1994 roku XX wieku. Poza ochroną rządową opieką nad Puszczą Białowieską zajmuje się wiele organizacji pozarządowych.