Region Południowy Brazylii – region wodospadów

Region Południowy Brazylii – region wodospadów

Charakterystyczne dla Regionu Południowego Brazylii są płaskowyże, które są zbudowane z bazaltu. Jest to piękny rejon z dużą ilością przecinających ten teren rzek. Cechą charakterystyczną dla rzek tego rejonu jest to, że ukształtowanie terenu spowodowało, że znajdują się tutaj bardzo liczne progi piękne, wysokie wodospady, w tym jedne z największych na świecie Iguacu i Seta Quedes. Wodospady Iguazu występują w Brazylii przy granicy z Argentyną i z dwustu siedemdziesięciu pięciu wodospadów o wysokości około siedemdziesięciu metrów płynie Iguazu. Wodospad „Gardło diabła” jest wodospadem ściągającym mnóstwo turystów chętnych do oglądania go z tarasu widokowego, który jest oddalony o 50 metrów. Jest to najbardziej znany wodospad w Brazylii. Wodospady otacza dżungla pełna egzotycznych zwierząt. Na tym terenie został utworzony Park Narodowy, który właśnie obejmuje jeden z najwyższych, czyli osiemdziesięcio metrowy wodospad Iguacu, oraz lasy araukariowe, drzewa tych lasów podobne są do drzew żółtej sosny. W latach tych możemy spotkać oprócz drapieżnych pum, jaguarów, czy ocelotów, kapibary i kajmany. Lista światowego dziedzictwa UNESCO, wciągnęła ten park na swoją listę. Teren Regionu Południowego wyróżnia się klimatem cechującym się niska temperaturą, i zdarzają się nawet mrozy. Wyróżnia ten teren również to, że tutaj osiedlali się imigranci z Europy, w tym również Polacy. Oprócz Polaków osiedlali się inni reprezentanci Europy Wschodnie, ale największą imigracją była imigracja z Niemiec i Włoch. Ośrodki miejskie, które tutaj powstały kultywują folklor przodków oraz rodzime tradycje. Zwiedzając ten region możemy natrafić na ruiny tak zwanych „redukcji jezuickich”. Były to wspólnoty Indian zakładane w siedemnastym wieku przez jezuitów, które przetrwały do osiemnastego wieku.. W ten sposób dziesiątki tysięcy Indian wraz z jezuitami i pod ich przewodnictwem tworzyło swoisty ustrój społeczny, tak zwanej republiki jezuickiej. Osady te w osiemnastym wieku zostały porzucone przez Indian, po usunięciu zakonu. Niestety po opuszczeniu przez ludzi osady popadły w ruinę. W tej chwili porasta je dżungla i zostały tak zwanymi „umarłymi miastami”, które jako ciekawostki turystyczne przyciągają tutaj turystów. Na tym terenie możemy zwiedzić ruiny siedmiu takich redukcji.