Gaj palmowy w granicach miasta Elx

Gaj palmowy w granicach miasta Elx

Ciekawym miejscem podczas wycieczki po Hiszpanii może być tamtejsze miasteczko Elx, które leży na ziemiach prowincji Alicante. Miasteczko to słynie z palmowego gaju. Znajduje się tam największy w Europie teren porośnięty różnymi gatunkami palm. Jeżeli chodzi o takie gaje, a zatem wyłączając puszcze, to jedynie w krajach arabskich możemy spotkać się z nieco większymi skupiskami tych egzotycznych drzew. Ten palmowy ogród liczy sobie około 300 lat, co można oszacować po wieku niektórych rosnących tam okazów. Rośnie tu ponad pół miliona drzew palmowych, z przewagą palm daktylowych, kwitnących zawsze pod koniec roku. Wyjątkowość tego miejsca jest efektem tego, iż w 2000 roku zostało ono wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto zaznaczyć, że wiele obiektów w Hiszpanii cieszy się tym mianem i każde z nich jest warte odwiedzenia. Na terenie gaju znajduje się sieć kanałów melioracyjnych, nawadniających ów obszar. Duży wpływ na rozwój tego gaju mieli Rzymianie, a później Arabowie, ale kontynuowali oni dzieło Kartagińczyków, którzy są uznawani za twórców tego lasu palmowego. Palma Cesarska to najbardziej znany okaz rosnący w granicach gaju. Składa się ona z siedmiu wielkich pni, których układ przywodzi na myśl kandelabr. Oprócz palm daktylowych możemy w ogrodzie zaobserwować również drzewka pomarańczowe, granatowce, oraz drzewka cytrynowe.