Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Guadeloupe

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Guadeloupe

Na całym świecie znany jest hiszpański klasztor Najświętszej Marii Panny w Guadeloupe, czyli Santa Maria de Guadelupe. Sanktuarium to ma drugie miejsce po Watykanie, na świecie, w ilości pielgrzymów odwiedzających to miejsce, albowiem co roku przybywa tu od dziesięciu do dwudziestu milionów odwiedzających. Sanktuarium powstało po objawieniach w 1531 roku ubogiemu Indianinowi. Szesnastowieczna bazylika zaczęła popadać w ruinę i dlatego w 1976 roku zostało wybudowane nowe sanktuarium, gdzie został umieszczony cudowny obraz, któremu przypisuje się liczne uzdrowienia oraz nawrócenia. Kształć nowej bazyliki miał przypominać okrągły namiot, który wznoszony był przez Mojżesza na pustyni u stóp Góry Synaj. Bazylika w swoim wnętrzu może pomieścić około dwunastu tysięcy a przed bazyliką około trzydziestu tysięcy pielgrzymów. Okrągły kształć bazyliki pozwala na to, że z każdego miejsca świątyni można zobaczyć cudowny obraz. Świątynia ma ponad czterdzieści dwa metry wysokości i prawie sto metrów średnicy. Novum jest ruchomy chodnik, który przemieszcza pielgrzymów i nie dopuszcza do tarasowania drogi. Obok obrazu zostało umieszczonych dwadzieścia flag państw, które uznały Matkę Boską z Guadalupe za swoją patronkę. Oprócz głównego ołtarza jest jeszcze dziewięć kaplic. W dolnej części bazyliki umieszczone są sklepy z dewocjonaliami.