Jura Krakowsko-częstochowska

Jura Krakowsko-częstochowska

Te makroregion, położony w południowej Polsce, zyskuje z roku an rok coraz więcej miłośników. Wynika to nie tylko ze zróżnicowanej rzeźby terenu, ale również z wyjątkowych walorów przyrodniczych oraz charakterystycznych skupisk skalnych. Jura krakowsko-częstochowska stanowi pas długości ok. 80 kilometrów pomiędzy Krakowem a Częstochową. Pomimo niewysokich wzniesień (najwyższe znajduje się naw wysokości nieco powyżej 500 m. n. p. m.) jura krakowsko-częstochowska jest jedną z najpopularniejszych do całodniowych wycieczek trekkingowych. Wyjątkowe formy skalne powstały w wyniku ciekawej historii Jury – niejednokrotnie w swojej historii obszar ten stanowił dno morza, co powodowało narastanie wielu warstw skał. Dominującymi formami stały się wapienie górnojurajskie. Co ciekawe, Jura Krakowsko-Częstochowska pozostaje pod wpływem klimatu oceanicznego. Ze zwierząt, które często można spotkać w tych rejonach wymienić można padalca zwyczajnego, zaskrońca, żmiję zygzakowatą. Rzadko spotykanym jest również jelonek rogacz. Liczne warownie obronne budowane tutaj na przestrzeni stuleci stanowią doskonałą bazę do wypadów oraz wycieczek krajoznawczo-naukowych. Podążając szlakiem Orlich Gniazd możliwe jest zobaczenie wielu zamków z bliska. Jura to również region odwiedzany przez miłośników wspinaczki.